Teamcoaching

Wil je als team effectiever samenwerken, de productiviteit verhogen, de veerkracht vergroten, de vitaliteit en het werkvermogen van jezelf en je collega’s/medewerkers bevorderen? Een teamcoach kan uitkomst bieden!

Voor wie?

Iedereen wil wel veranderen, maar niemand houdt ervan veranderd te worden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en de effecten ervan. Het werkt goed wanneer je reflecteert op je eigen bijdrage: wat is jouw rol in het team, of in het werkproces? En daarbij vraag je feedback op bij anderen.

Wat is mijn rol als teamcoach?

Wat ik voornamelijk doe is overleggen, vragend onderzoeken en aansluiten bij wat het team wil en kan én de verwachtingen die er zijn. Op deze manier wordt het collectief eigenaarschap van het team versterkt. Een belangrijke vraag is: hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden en wat is je eigen bijdrage hierin?

Wanneer ga ik tevreden naar huis?

Als er dingen besproken zijn die onbesproken waren. Als het team haar eigen regisseurschap oppakt en zegt: we gaan nu eerst dit doen en dat vervolgens samen omarmen. En dat wil niet zeggen dat er altijd meer antwoorden zijn dan vraagtekens.

Niet alles hoeft voor mijn neus uitgesproken te worden, als ik het idee heb dat teamleden eruit komen met elkaar is dat prima.

Ik richt me op de patronen in de interactieprocessen in het team. Het gaat er vooral om dat jullie met elkaar als team verder komen en nieuwe inzichten krijgen.

Wat ik vaak terug hoor als teamcoach, is dat ik me kwetsbaar en hulpvaardig opstel, waardoor ik de teamleden help zich ook open te stellen. Ik ga het niet oplossen voor teams, teams moeten zelf aan het werk. De essentie van mijn werk is dat ik mij invoeg, aansluit bij teams.

Contact

Hebben jullie behoefte aan een teamcoach? Neem gerust contact met me op om samen de mogelijkheden te onderzoeken.

06 2293 2920 Contact
Teamcoaching