Blog

Suzanne is zeer deskundig in het doorgronden van houding, gedrag, beweegredenen en dergelijke. Na een intensief coachgesprek met haar kon ik een besluit nemen met betrekking tot een casus in mijn eigen praktijk. Suzanne, oprecht bedankt!